Politica de qualitat

Investigación Desarrollo Morteros, SL, fidel des de que es va constituir als principis de:

“La satisfacció del client, la nostra prioritat”

“La millor qualitat i el millor servei”

Estableix aquesta Política de Qualitat per a que sigui el marc de referència en l’establiment dels seus objectius de qualitat, i es compromet amb:

– El compliment dels requisits aplicables, en particular amb els acordats amb els clients mitjançant els acords subscrits i les comandes rebudes, amb altres parts interessades, i en tot moment amb la legislació i reglaments tècnics d’aplicació als productes que produeix i distribueix.

– La millora continua del sistema propi de gestió, a través de la investigació, la innovació, la incorporació de noves tecnologies, la millora de les matèries primeres, i la sortida de nous productes al mercat.

– El creixement personal i professional de tots els integrants de l’organització, mitjançant la formació continua, el foment de la seva participació en el disseny dels processos operatius i de gestió, la seva implicació en l’aportació de millores.

Hans Babler
Director IDM Morteros
Pontils, 1 de març de 2021

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

info@sectres.com