FORMIGÓ

Formigó predosificat HS-25

DESCRIPCIÓ:

Formigó predosificat HS-25 és un formigó predosificat formulat a base de barreja de ciment Pòrtland, plastificants i àrids seleccionats que li proporcionen una gran docilitat i una alta resistència. Especialment indicat per a treballs de farciment en què es requereixi una alta resistència.

USOS:

Formigó destinat a la construcció d’estructures en edificacions o altres tipus d’obres civils. Qualsevol tipus d’estructures de formigó armat o en massa. Edificació i obra civil. Ús estructural i no estructural.

AVANTATGES:
  • Facilitat de posada en obra
  • Predosificat
  • Docilitat
  • Altes prestacions

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

info@sectres.com